Втори курс към България
Вторият курс беше разтоварен на 29.03  и всички пратки бяха раздадени или изпратени на своите получатели! Получихме даже и поощрителна ...
Старт на сайта
След като се консултирах с двама неизвестни онлайн маркетьори и (може би) видни интернет предприемачи, „еднолично“ реших да преименувам услугите, ...