Втори курс към България
Вторият курс беше разтоварен на 29.03  и всички пратки бяха раздадени или изпратени на своите получатели! Получихме даже и поощрителна ...